Over ons

Zorgboerderij zo gek nog niet biedt dagbesteding, thuisbegeleiding & begeleid (thuis) wonen.

Kleinschalig en opgericht uit ervaringsdeskundigheid. Voor en door mensen in de psychiatrie. We begeleiden en bieden structuur, op een nuchtere en respectvolle manier. Thuis, of in de landelijke omgeving van de zorgboerderij. Vanuit een klein team met woonbegeleiders, verpleegkundige, activiteiten begeleiders, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Zorgboerderij zo gek nog niet biedt dagbesteding, thuisbegeleiding & begeleid (thuis) wonen.

Kleinschalig en opgericht uit ervaringsdeskundigheid. Voor en door mensen in de psychiatrie. We begeleiden en bieden structuur, op een nuchtere en respectvolle manier. Thuis, of in de landelijke omgeving van de zorgboerderij. Vanuit een klein team met woonbegeleiders, verpleegkundige, activiteiten begeleiders, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Onze doelgroep

Onze dienstverlening richt zich op mensen met psychische klachten. Hieronder valt (manische) depressiviteit, PTSS, borderline, persoonlijkheidsstoornis, angststoornis, eetstoornis, ADHD of een combinatie hiervan. De leeftijd van onze deelnemers ligt tussen de 18 en 55 jaar, met een normale intelligentie maar die soms door de problematiek niet goed uit de verf komt.

Doelstelling

ZGNN stelt zich tot doel mensen met een achtergrond van psychiatrische en psychosociale problematiek op meerdere levensgebieden vooruit helpen en/of kwaliteit van leven toevoegen.

Missie

Het is de missie van ZGNN om mensen, met respect voor hun eigenheid, naar hun individuele behoefte te ondersteunen en te begeleiden bij het vinden van perspectief/ zicht om een zo gelukkig mogelijk leven te leiden.’

Visie

ZGNN richt zich op dagbesteding en woonbegeleiding, met als uitgangspunt de mogelijkheden die de cliënt heeft, of kan ontwikkelen. Niet alleen binnen het ZGNN wereldje, maar ook in verbinding met familie en maatschappelijke netwerken. Eigen kracht en individuele, soms eigenzinnige oplossingen worden gezocht.

Het werken op de zorgboerderij, vooral groen en dierverzorging, geeft dagstructuur en een veilige oefenplek om inadequaat gedrag te leren vervangen door adequate levensstrategieën en het ontwikkelen van vaardigheden. Ook de woonbegeleiding bij de cliënten thuis richt zich daarop. Een veilige “oefen” omgeving, voldoende structuur om grip te krijgen/houden, verbinding met anderen en de maatschappelijke omgeving, ondersteuning van het eigen netwerk en de eigen kracht zijn kernwaarden.’

Wat bieden wij?